Friday, March 30, 2007

uyku[suz] Sait Ali Köknar ve Özlem Berber, Kentsel Yaşam Üreticileri ve/veya dengeleyicileri, 3 Nisan Salı

Sait Ali Köknar Özlem Berber
“KENTSEL YAŞAM ÜRETİCİLERİ” VE / VEYA “DENGELEYİCİLER”


3 Nisan 2007 Salı saat 18:00, Taşkışla Doktora Odası

Rotterdam Mimarlık Bienali 2005 “mare nostrum” sergisi


Türkiye, Marmaris Grubu
MARMARİS PROJESİ:

“KENTSEL YAŞAM ÜRETİCİLERİ” VE / VEYA “DENGELEYİCİLER”

Proje ekibi: Özlem Berber, Sait Ali Köknar, Özgür Esra Kahveci, Burcu Serdar Köknar,

Birsin Çolakoğlu, Esra Sönmez, Gülenay Erdem, İsmet Güngör, Sedef Soykam“…Marmaris Projesi özetle kentle ilgili iki temel sorunsal duruma bakarak iki saptama yapar. Bu durumlardan ilki Marmaris’i “bir çeşit kent” olarak tanımlamamıza neden olan asitmetrik kentsel program; yani yapı stoğu incelendiğinde yüksek ve orta profillli turizm endüstrisine hizmet veren çok yıldızlı oteller, tatil köyler, yazlık evler, ticaret ve eğlence tesisleri ağırlıklı olarak yer alırken, kültürel, sosyal ve eğitimle ilişkili kentsel donatıların hiçe yakın yer bulabilmiş olması; ikincisi ise, M.N.S. olarak adlandırdığımız kentsel yaşantının genel karakterini belirleyen yaz-kış nüfus dalgalanmasıdır.

Bu problematik durumlara odaklanan Marmaris Projesi, üstten bir bakışla kente giydirilmeye çalışılacak dayatmacı projeler yerine, kent hayatına nazik müdahaleler ve noktasal eklemlenme stratejileri ile katılacak, “Kentsel Yaşam Üreticileri” ve/veya “Dengeleyiciler” tasarılarının olanaklarını aramaktadır...”

Wednesday, March 07, 2007

uyku[suz] Murat Güvenç, seminer + atölye 13 Mart 2007

Murat Guvenc
"Sayılar, Çapraz Tablolar ve Haritalar:
İlişkisel Kartografya'ya Davet"


uyku[suz]seminer + atölye

13 Mart Salı 18:00
Taşkışla No:134 (doktora seminer odası)

Prof. Dr. Murat Güvenç

1976 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirdi. 1979 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir Bölge ve Planlama Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından Belçika'da lisans sonrası programa katıldı. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında doktorasını tamamladıktan sonra 1994'te Doçent, 2006'da Profesör ünvanını aldı.
Bu bölümde Planlama Stüdyosu, Kentsel Altyapı – Kent Coğrafyası Planlama Kuramları – ve Kent Çalışmaları derslerini verdi, Y.Lisans ve Doktora Seminerleri yürüttü.
Prof. Dr. Murat Güvenç'in, kent ekolojisi, kentsel tarihsel iktisadi-toplumsal coğrafya, toplumsal farklılaşmanın mekansal temsili ve katmanlaşma, sanayi coğrafyası konularında çalışmaları vardır. Güvenç, 2005 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

13 Mart seminerinin referansları:
Leibniz, Monadologie,
Harvey, Justice Nature and the Geographie of Différence
Andrew Abbott, of Space and Time
Mustafa Emirbayer Manifesto for a Relational Sociology
David Byrne Interpreting Quantitative Data
Paul Cilliers Complexity and Postmodernism