Friday, March 30, 2007

uyku[suz] Sait Ali Köknar ve Özlem Berber, Kentsel Yaşam Üreticileri ve/veya dengeleyicileri, 3 Nisan Salı

Sait Ali Köknar Özlem Berber
“KENTSEL YAŞAM ÜRETİCİLERİ” VE / VEYA “DENGELEYİCİLER”


3 Nisan 2007 Salı saat 18:00, Taşkışla Doktora Odası

Rotterdam Mimarlık Bienali 2005 “mare nostrum” sergisi


Türkiye, Marmaris Grubu
MARMARİS PROJESİ:

“KENTSEL YAŞAM ÜRETİCİLERİ” VE / VEYA “DENGELEYİCİLER”

Proje ekibi: Özlem Berber, Sait Ali Köknar, Özgür Esra Kahveci, Burcu Serdar Köknar,

Birsin Çolakoğlu, Esra Sönmez, Gülenay Erdem, İsmet Güngör, Sedef Soykam“…Marmaris Projesi özetle kentle ilgili iki temel sorunsal duruma bakarak iki saptama yapar. Bu durumlardan ilki Marmaris’i “bir çeşit kent” olarak tanımlamamıza neden olan asitmetrik kentsel program; yani yapı stoğu incelendiğinde yüksek ve orta profillli turizm endüstrisine hizmet veren çok yıldızlı oteller, tatil köyler, yazlık evler, ticaret ve eğlence tesisleri ağırlıklı olarak yer alırken, kültürel, sosyal ve eğitimle ilişkili kentsel donatıların hiçe yakın yer bulabilmiş olması; ikincisi ise, M.N.S. olarak adlandırdığımız kentsel yaşantının genel karakterini belirleyen yaz-kış nüfus dalgalanmasıdır.

Bu problematik durumlara odaklanan Marmaris Projesi, üstten bir bakışla kente giydirilmeye çalışılacak dayatmacı projeler yerine, kent hayatına nazik müdahaleler ve noktasal eklemlenme stratejileri ile katılacak, “Kentsel Yaşam Üreticileri” ve/veya “Dengeleyiciler” tasarılarının olanaklarını aramaktadır...”

No comments: