Wednesday, March 07, 2007

uyku[suz] Murat Güvenç, seminer + atölye 13 Mart 2007

Murat Guvenc
"Sayılar, Çapraz Tablolar ve Haritalar:
İlişkisel Kartografya'ya Davet"


uyku[suz]seminer + atölye

13 Mart Salı 18:00
Taşkışla No:134 (doktora seminer odası)

Prof. Dr. Murat Güvenç

1976 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirdi. 1979 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir Bölge ve Planlama Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından Belçika'da lisans sonrası programa katıldı. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında doktorasını tamamladıktan sonra 1994'te Doçent, 2006'da Profesör ünvanını aldı.
Bu bölümde Planlama Stüdyosu, Kentsel Altyapı – Kent Coğrafyası Planlama Kuramları – ve Kent Çalışmaları derslerini verdi, Y.Lisans ve Doktora Seminerleri yürüttü.
Prof. Dr. Murat Güvenç'in, kent ekolojisi, kentsel tarihsel iktisadi-toplumsal coğrafya, toplumsal farklılaşmanın mekansal temsili ve katmanlaşma, sanayi coğrafyası konularında çalışmaları vardır. Güvenç, 2005 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

13 Mart seminerinin referansları:
Leibniz, Monadologie,
Harvey, Justice Nature and the Geographie of Différence
Andrew Abbott, of Space and Time
Mustafa Emirbayer Manifesto for a Relational Sociology
David Byrne Interpreting Quantitative Data
Paul Cilliers Complexity and PostmodernismNo comments: