Tuesday, March 30, 2010

İKİ KENTSEL MUHALİF....

uyku[suz] Murat Yalçıntan ve Erbatur Çavuşoğlu'nu "Kentsel Muhalefet" başlıklı sunumları ile 30 Mart 2010, Salı, 18:00'da ağırlıyor.


İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Doktora Odası (Zemin kat, 134 Yanı)
30 Mart 2010 Salı, 18:00

Murat Yalçıntan
Radikal Plancı. Küreselleşme ve yerel politikalar başlıklı doktorasunı 2005'te London School of Economics'te tamamlamıştır. 1996'dan beri MSGSÜ'de ders vermektedir. Kentsel sosyal hareketler, mahalle grupları ve kentsel dönüşüm/yenileme konuları üzerine çalışan Solidarity Studio grubu üyesidir.
m.c.yalcintan[at]gmail.com
Erbatur Çavuşoğlu
Akademisyen, Aktivist ve Müzisyen. Türkiye'de Kentleşme süreçleri başlıklı doktora çalışmasını 2004'te MSGSÜ'de tamamladı. Planlama, politika ve kentleşme üzerine 1998'de beri MSGSÜ'de ders vermektedir. Kentsel sosyal hareketler, mahalle grupları ve kentsel dönüşüm/yenileme konuları üzerine çalışan Solidarity Studio grubu üyesidir. Zardanadam Rock grubunun solistidir. erbatur[at]erbatur.com

Wednesday, March 24, 2010

UYKU[suz], iki KENT MUHALİFİNİ ağırlıyor...

KENTSEL MUHALEFET

murat cemal yalçıntan / erbatur çavuşoğlu

30.03.2010
18.00
taşkışla- 134

6 KADIN, 13 KADINI ANLATTI....

23 mart 2010da, aslı şener içinsel, burcu serdar köknar, candan çınar, didem ateş mendi, hayriye sözen, tomris akın'dan oluşan çalışma grubu,  08-13 Şubat 2010 tarihlerinde Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi'nde KAYITDIŞI etkinliklerindeki gerçekleştirdikleri 'atölye: ev işleri'ni aktardılar.

Metropol İstanbul'da, kadının yansıdığı mekan olarak konutu ele alan grup, 2 aylik ön araştırmaya dayanan çalışma çerçevesinde seçilen 13 kadınla, yarı-yapılandırılmış söyleşilerle KADINın kendi mekanını okumasını deşifre etmeyi hedeflemekte...

1970'lerde post-yapısalcı dönem araştırmacılarından Michel de Foucault ve Michel de Certeau'un da
vurguladığı gibi grup öncelikle KADINa ait olan marjinal mekanlara (hamam, genelev, yurt, kadınlar koğuşu, sığınma evi, vb) odaklanmayı düşünmüş. Ama KONUT, kadının cinsiyet olarak tek başına belirlediği alan olarak çalışmada odak noktası konumuna gelmiş.
Kadının bireyselleşebiliği alan olarak konut, aynı zamanda en kolay ulaşılabilen mekan.

KADINın, kamusal mekanla/kamusal alanla ilişkisi dolaylı. Aslında belirlediği alan olarak KONUT daha ön plana çıkmakta: burası, bireyselleşebildiği, ilişki kurabildiği; aynı zamanda, nesne, mekan üzerinden bazen kent ile bile ilişki kurabildiği bir mekan... Ancak, 'tek' veya 'paylaştığı' kişi üzerinden, mekanı kullanmada farklılaşma olduğunun altını çizmek gerekli...

Ön çalışmada, 2008 nüfus bilgilerinin derlenmesi, KONDAnın araştırmasının verileri, sosyal bilimlerin farklı  dallarından uzmanlarla görüşmelerin ışığında derlenen bilgiler, atölyede ele alınacak  13 KADINın  (ve EVİnin) belirlenmesinde, söyleşinin çerçevesinin çizilmesinde belirleyici oldular. Söyleşilerde, 13 KADIN'a,  'mahremiyet/aidiyet/iktidar/huzur/önem/ideal/lezzet/hatıra/zaman/güven/büyüklük/sıcaklık/dayanıklılık/değişkenlik/teknoloji/ulaşım/manzara/farklılık/konfor/temzilik/güzellik'' ve benzeri kavramlar üzerinden evleri ile ilgili gözlemleri soruldu. KADINın, eylem ve davranışlarının odağı KONUTu üzerindeki yorumu deşifre edildi...


 
.

Wednesday, March 17, 2010

UYKU[SUZ] 23 mart 2010, seminer "atölye: ev işleri"

aslı şener içinsel, burcu serdar köknar, candan çınar, didem ateş mendi, hayriye sözen, tomris akın, 'atölye: ev işleri' çalışmasının sonuçlarını sunacaklar.

23 mart salı, 17.30
taşkışla, 134

Wednesday, March 10, 2010

Boğaçhan Dündaralp, Londra deneyimi sonrası uykusuzdaydı...

Mimar Boğaçhan Dündaralp, ARCHITECTURE FOUNDATION & ARKITERA işbirliği ile yapılan değişim etkinliği çerçevesinde Londra dönüşü izlenimlerini Taşkışlalılarla paylaştı.

İstanbul'dan beslenen genç mimar arkadaşımız, 'bugünün küresel dünyasında İstanbul nasıl bir yerde? İstanbullu mimarlar olarak biz nasıl bir yerdeyiz? sorularından hareketle, yerelliğin nasıl bir mana taşıdığı üzerine fikir jimnastiği yaptığı projelerini/işlerini/çalışmalarını sundu... Küresel / yerel arası müzakere sürecinde, Michel de Certeau'un kent okumaları taktiğini genç mimar adaylarına öneren Dündaralp'i yeni stratejiler geliştirmek gerektiğinin önemini vurguladı.
Çalışmalarında, soru sorarak soruları araştırdıklarını vurgulayan Dündaralp, 'karşılaşılan /olası karşılaşabileceğimiz tasarım problemleri için önceden zihinsel hazırlık yaptığını, tasarımlar geliştirdiğini' aktardı.

Günümüz, kentsel muğlaklık ortamında, pozisyon alan, sosyal sorumluluk projeleri geliştiren, bunları tartışan ve düşündüğünü yüksek sesle söyleyen bir meslekdaşı dinlemek zihin açıcıydı ve ilham vericiydi...

Thursday, March 04, 2010

UYKU[SUZ] BAŞLIYOR.....

2009-2010 bahar döneminde, uyku[suz]'un ilk konuğu mimar Boğaçhan Dündaralp.
9 Mart Salı
saat 17.00
ITU TASKISLA