Friday, March 28, 2008

uyku[suz] seminer Deniz Altay, 3 nisan 18:00

Deniz Altay,
"Minibar:
Gündelik Pratiklerde Yeniden Tanımlanan Kentsel Mekanlar"
3 nisan 18:00, Taskisla Doktora Odası

1979 Ankara doğumlu olan Deniz Altay, 2001 senesinde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olduktan sonra 2004 senesinde ODTÜ Kentsel Tasarım yüksek lisans programını, "Gündelik Pratiklerde Yeniden Tanımlanan Mekanlar: Minibar, Ankara" başlıklı tezi ile tamamladı. Halen ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, (küresel odaklı kentsel politikaları ve bunların kentin sosyal gerçekliğine etkilerini konu alan) doktora çalışmalarını sürdürmekte; aynı zamanda Altay ve Altay Mimarlık ve İç Mimarlık Ofisinde çalışmaktadır.

Resim 1 Deniz Altay, Minibar söyleşileri, 2004

Resim 2 Deniz Altay, Minibar söyleşileri, 2004

Resim 3 "Can Altay, Minibar Fotoğrafları, 2002-2003"


Resim 4 "Can Altay, Minibar Fotoğrafları, 2002-2003"