Thursday, April 12, 2007

uyku[suz] soylesi Mehmet Erkok, 17 Nisan 18:00

ÜRÜN RESTORASYONU, OTOMOBİL RESTORASYONU; NEDİR? NE OLMALIDIR? – DENEYİMLER. ÇIKARIMLAR.

Dia gösterili söyleşi:

Eski bir ürünü restore etmek ile klasik veya antika bir otomobili restore etmek arasında oldukça benzer yanlar var, ancak endüstriyel bir ürünü veya objeyi restore edip yaşatmak pek te bilinen veya uzmanlaşılan bir alan değil.
Hem eski objelere, hem de eski otomobillere olan ilgim, bunları yaşatma çabası ve sürecinde benzerlikler olduğunu farketmeme yol açıyor.
Eski objeleri yaşatmak, daha cok müzelerin ilgi alanına giriyor ve amaç genellikle bu objeleri aslına uygun olarak korumak. Ancak otomobilde durum toplumsal ve ekonomik parametrelerle birleşip, ürün-sahip ilişkisinde daha farklı bir kimlik kazanabiliyor; bu noktada orijinalciler ile sıradışı olanlar acaba karşı karşıya mı geliyorlar?
Bazı uygulamalar ve örneklerin de yer alacağı dia gösterili bu söyleşide, otomobil ‘toplamak’ veya restorasyonunda, neyin doğru olduğu veya olmadığı ile nasıl bir fizik ve bilgi donanımına sahip olunması gerektiği hakkında görüşler paylaşılacak.

No comments: