Tuesday, April 03, 2007

uyku [suz] 10 Nisan 2007, Emre Erkal, “ses ve mekan ilişkisinde dokunsallık”

Emre Erkal

“ses ve mekan ilişkisinde dokunsallık”
uyku[suz] seminer 18:30, Taskisla Doktora Odasi


İşitme duyusunun mekan algısının önemli bir bileşeni olduğu, ancak görme duyusunun ardından geldiği genel bir kabul görüyor. Hem bilimde, hem de müzik ve sanatta uzun süredir egemen olan işitsel formülasyonlar, mekansal algıda bizler için en belirleyici konumda bulunan görme duyusuna ait soyutlaştırıcı metodları izleyerek durağan bir mekan algısını işitmenin de merkezine oturtuyor.

Ancak son dönemde elektronik müzik ve işitsel sanatlarda sorgulanmaya başlanan bu yaklaşımlar ile, teknolojik ses sistemleri dünyasındaki benzer arayışlar paralel olarak yeni bir yol göstermekte. İşitme üzerinden mekan algısının soyut ve statik formülasyonuna karşı, dokunsallığa ve kişinin mekan içinde hareketine dayalı bir formülasyon yavaşça ön plana çıkmakta.
http://www2.blogger.com/img/gl.link.gif
Emre Erkal bu iz üzerinde, son yıllarda farklı yerlerde gerçekleştirdiği etkileşimli mimari - ses enstalasyonları üzerinden beden ve dokunsallığa dayalı bir işitsel kurgunun mekan algısını ve potansiyelini tartışacak.
“yavaşlatılmış ses tübü”, Antwerp 2007

Emre Erkal


Emre Erkal, İstanbul ve Ankara'da mimarlık ve işitsel sanat ile ilgilenmektedir. ODTÜ'deki elektronik mühendisliği eğitiminden sonra, Türkiye ve ABD’de çeşitli üniversitelerde lisansüstü bilgisayar grafikleri, bilişsel psikoloji ve yapay zeka konularında çalıştı. Harvard Üniversitesi Tasarım Okulu’ndan (Harvard GSD) profesyonel mimarlık derecesini alarak, MIT Medya Laboratuvarı’nda ses üzerine araştırma projelerinde çalıştı. İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden doktora derecesini 2006 yılında, ses ve mekan konuları üzerinde çalışarak aldı. Mimari uygulamalarının yanısıra işitsel sanat işleri 8. İstanbul Biennali, İstanbul Mimarlık Festivali, Karlsruhe'de ZKM | Zentrum für Kunst and Medientechnologie, Amsterdam'da Mediamatic'in de dahil olduğu yerlerde gösterilmiştir. NOMAD'ın kurucularından biri olarak 2002 yılından bu yana uluslararası ölçekte dijital sanat projeleri düzenlemektedir.

No comments: